Genbrug og affald

Du kan komme af med følgende affaldstyper på ejendommens område:

 • Madaffald: skal i grønne poser, som udleveres af vicevært efter behov, eller hentes i borgerservice.  Brug containerne til højre for containere til restaffald. Indpakningen og emballagen fra madvarerne skal i restaffald eller sorteres til genbrug. Madaffald er bl.a.:
  - Madrester – rå og tilberedte
  - Kød, fjerkræ, fisk, ben
  - Ost, pålæg, æg, æggeskal
  - Ris, pasta, kartofler
  - Brød, kage, mel, gryn
  - Frugt, grønt, skræller, kerner, nøddeskaller
  - Te, kaffe, grums, papirfiltre

 • Papir/reklamer/aviser og pap til genbrug: Benyt beholderne inden for porten til højre, før vaskeriet. Papircontainerne er også til aviser, reklamer, bøger og lignende. (se evt kort). Papcontainerne kan være låst, og åbnes i så fald med nøglen som hænger i en wire på siden af containeren.
  Bemærk at pap kun er rent pap, dvs. ingen pizzabakker og mælkekartoner. Sørg desuden for at trampe papkasser godt sammen så de ikke fylder det hele

 • Flasker til genbrug skal i den store grå container. Bemærk at krystalglas, vinduesglas, elpærer og lysstofrør samt medicinglas ikke må kommes i. Containeren bliver tømt regelmæssigt, men skulle den være fuld, så brug de offentlige containere (se kommunens kort)

 • Batterier: Brug containeren ved siden af flaskecontaineren. Bilbatterier mv må ikke efterlades på pladen under containeren, det er miljøaffald (se nedenfor)

 • Plast (både hård og blød) skal i containerne med de hvide låg. Plastemballage fra drikkevarer skal skylles først. Al emballage mærket med faresymbol (sort kryds på orange baggrund) er miljøaffald (se nedenfor). Skumplast (flamingo) skal til restaffald

 • Metal skal i containerne med de sorte låg. Undtaget er spraydåser og trykflasker, samt emballage mærket med faresymbol (sort kryds på orange baggrund), som er miljøaffald (se nedenfor). Undtaget er også metaldele der indeholder elektronik. Det kan i stedet afleveres som elskrot i storskraldsrummet

 • Miljøaffald (farligt affald) er alle husholdningsprodukter, der indeholder opløsningsmidler, kemikalier eller andre miljøskadelige stoffer, men også spraydåser, lysstofrør og energisparepærer. Produkter mærket med et faresymbol skal altid afleveres som farligt affald. Affald af denne type skal deponeres i det brandsikre skab ved storskraldsrummet efter aftale med viceværten. Det er vigtigt, at det fremgår af beholderne hvad de indeholder.
  Maling, terpentin og andre malervarer bedes afleveret til en lokal farvehandler (fx Flügger Farver, Godthåbsvej 26) eller ved større mængder på genbrugsstationen. Medicinrester kan med fordel afleveres på apoteket (fx Apoteket Godthåb, Godthåbsvej 4).

 • Haveaffald skal i den grønne container nærmest vaskeriet. Bemærk at det kun er haveaffald, ikke andet komposterbart affald som fx køkkenaffald

 • Storskrald: Hvis du skal af med fx møbler eller stadig brugbar elektronik, så overvej først at bruge ordningen storskrald.dk til at få det afsat direkte til en ny bruger.
  Hvis du vil af med det lokalt skal det stilles i det aflukkelige rum i skuret ud for bagtrappen i nr 18.
  Læs opslagene i rummet, inden du stiller noget ind, det er begrænset, hvad kommunen henter. OBS: Rummet forbliver kun åbent, såfremt reglerne overholdes og må ikke benyttes ved udflytninger og til byggeaffald - kør den slags på genbrugsstationen eller bestil en container!

 • Restaffald (alt der ikke kan genbruges, fx køkkenaffald) skal i containerne nærmest porten, og disse skal ALTID være lukkede.

Du kan ikke komme af med følgende affaldstyper:

 • Tøj til genbrug kan afleveres i Røde Kors-butikken, Falkoner Alle 11, eller i containeren ved butikken. De modtager dog ikke soveposer, dyner, puder og tæpper

 • Andet affald der ikke er nævnt ovenfor henvises til genbrugsstationen

Du kan finde mere detaljeret information hos kommunen.