Vicevært

Michael Svenson
Email: Benyt kontaktskemaet

(Email til viceværten modtages også af de bestyrelsesmedlemmer, der har opsyn med viceværtsfunktionen. Pt. hele bestyrelsen.)

 

Viceværtens arbejdsopgaver fremgår af listen nedenfor. Du må meget gerne give ham besked hvis der fx. er en udbrændt pære han har overset...

Viceværten har følgende arbejdsopgaver:

 • 5 hovedtrapper fejes og vaskes hver uge. 4 køkkentrapper fejes og vaskes i en 4-ugers cyklus (én køkkentrappe pr. uge). Måtter sættes op af døre, i forbindelse med støvsugning/trappevask og beboerne sørger selv for, at lægge den på plads.
  Vandrette flader (gelænder, indfatningslister) aftørres hver første uge, i kvartalet.

 • Opbevaring på trappereposer er ikke tilladt, og det er trappevaskerens/viceværtens opgave, at fjerne alt der måtte stå på både for og bagtrappereposer (undtagen dørmåtter og evt. ting der er hængt op på bagdørene), til storskraldsrummet, uden yderligere varsel til beboer. Der opkræves et vederlag til foreningen som kompensation for den arbejdskraft, der er lagt i at fjerne det.
  Uafhentede reklamer og lokalaviser fjernes efter behov.

 • Vinduer pudses i opgange én gang om året, i april måned.

 • Vaskeri (vask, vindueskarm, ovenpå vaskemaskinerne, lågerne på maskinerne) rengøres hver uge, gulv fejes og vaskes hver uge.
  Papirkurv og fnugfilter i tørretumbler tømmes 2 gange om ugen.
  Hovedrengøring (bag maskiner, ovenpå tumbleren mv. samt sæberum) 2 gange årligt, i februar og august måned.
  Sæbestand kontrolleres 2 gange ugentligt. Sæbesjatter samles, og tomme dunke smides ud. Sæbebestilling og modtagelse i god tid.

 • Kældergange fejes hver 3. måned. Effekter på gangene fjernes, i grelle tilfælde mod ekstrabetaling.

 • Gård og gade fejes (med flytning af cykler) hver uge. Ukrudt fjernes med gasbrænder efter behov. Fejeerklæring afgives overfor kommunen.

 • Storskraldsrum og flaskecontainer kontrolleres ugentligt. Ved passende fyldningsgrad aftales tømning med R98. På tømningsdagen flyttes flaskecontaineren ud på vejen og tilbage.
  Manglende afhentning af affald etc. påtales overfor R98. Andre R98-opgaver (containerbestilling, haveaffald) varetages også.

 • Snerydning (og efterfølgende saltning) efter behov. (Gade og gård, idet der skal være ryddet så alle døre og cykelskurene er tilgængelige.) Også på søndage!
  Låse på port og hoveddøre frostsikres efter behov.

 • Alm. viceværtsarbejde udføres, såsom udskiftning af pærer, nedløbsrør efterses osv. Varmecentral passes (ELO indberetning).

 • Udskiftning af navneskilte på postkasser og dørtelefoner.

 • Indkøb af pærer, rengøringsmidler, vejsalt mv.

 • Bestilling af systemnøgler til faste håndværkere på opfordring.