Vaskeri

Ejendommen har et velfungerende vaskeri med to Miele vaskemaskiner og en tørretumbler. Du betaler med et chipkort, hvorefter beløbet opkræves via fællesudgifterne. Reservation af vasketider foregår med vaskelåse på en reservationstavle. Se her hvis du ikke ved hvilken lås du skal bruge.

Chipkort og vaskenøgle

Vaskekort udstedes eller omkodes hos administrator, mod følgende gebyrer:

Omkodning af kort i forbindelse med ejerskifte 350 kr
Nyudstedelse af kort i forbindelse med ejerskifte 500 kr
Nyudstedelse til nuværende ejer (fx mistet eller ødelagt kort) 350 kr


Ved ejerskifte skal den nye ejer altså sørge for at få vaskekortet udleveret hos den tidligere ejer, og indsende dette til omkodning hos administrator - ellers koster det et forhøjet gebyr.
Hvis du mister dit vaskekort skal du hurtigt kontakte administrator for at få kortet spærret - du hæfter for evt vask på kortet indtil dette er gjort.
Nøglen til vaskelåsen skal også overdrages ved ejerskifte. En ny vaskenøgle kan fås hos bestyrelsen mod et gebyr på ca. 25 kr.
Lejere skal have vaskenøgle og vaskekort udleveret hos udlejeren, og afregne med denne.

Vaskeregler

Følgende regler er gældende for benyttelse af vaskeriet.

 • Du kan kun reservere én tid af gangen, men du kan vaske flere gange inden for samme tid hvis du er sikker på at det kan nås

 • Startfrist: Hvis din vask ikke er påbegyndt inden en halv time taber du din reservation, og andre kan benytte maskinerne.
  Hvis du overtager en reserveret tid efter startfristens udløb bør du lægge en seddel på maskinen

 • Andres reservationer skal respekteres. Du må ikke vaske ind i den efterfølgende tid, og du må ikke 'tyvstarte' din vask, hvis den foregående tid er optaget.
  Hvis nogen har snuppet din tid er du berettiget til at standse maskinerne og tage tøjet ud - forudsat at startfristen er overholdt!

 • For at udnytte maskinerne mest effektivt er tørretumblertiden forskudt en halv time i forhold til vasketiden

 • I tidsrummet 23-07 kan der vaskes uden reservation

 • Husk at flytte din vaskelås når du er færdig med at vaske, eller hvis du alligevel ikke skal bruge din tid

 • Hold døren lukket. Hvis både vaskeriet og porten står åben har uvedkommende fri adgang til dit dyre tøj

 • Fjern dit tøj fra vaskeriet hurtigt efter vask - andre skal kunne komme til. OBS: Uafhentet og vådt tøj vil blive fjernet!

Eksempel: Har du reserveret tiden 17-19 skal din vask være startet senest 17:30. Du kan benytte tørretumbleren 17:30-19:30.

Nødstop

Sådan standses en vaskemaskine i drift. Bemærk at programmerne G og H ikke kræver betaling:

 • Drej programvælgeren til H (udløb). Vent til displayet viser 0

 • Tryk på startknappen for at køre program H. Vent igen til displayet viser 0

 • Hvis tøjet er vådt skal du køre program G (centrifugering)

Herefter kan du tage tøjet ud. Hvis du har standset maskinen fordi din reservation ikke er blevet respekteret skal du lægge en seddel med forklaring på tøjet.

Spørgsmål

Kontakt viceværten hvis du har mistanke om at en maskine er løbet tør for sæbe. Kontakt bestyrelsen ved defekt eller andre større problemer.
Hvis du har allergi, eller af anden grund vil vide hvad de anvendte vaskeprodukter indeholder, er her datablade på henholdsvis vaskemiddel, skyllemiddel og blegemiddel.