Ordensregler

Din adfærd på ejendommens område er reguleret af både ejerforeningens vedtægter, og af husordenen som ifølge vedtægterne fastsættes af bestyrelsen

Vedtægterne

Ejerforeningens vedtægter har nogle afsnit, som man bør være særlig opmærksom på:

 • Det er ikke tilladt at holde husdyr i ejendommen, medmindre en skriftlig tilladelse er givet af bestyrelsen

 • Ved udlejning (inkl. fremleje) skal lejeren godkendes af bestyrelsen

 • Der omtales 'lejligheder med brugsret til have' hvilket måske kan forvirre. Alle lejligheder har brugsret til og ansvar for haven

 • I tilfælde af meget grov eller vedholdende overtrædelse af ordensreglerne kan en beboer blive pålagt at fraflytte lejligheden

Husorden

Udover reglerne for benyttelse af vaskeriet er den officielle husorden begrænset til et minimalt regelsæt. Alle, både ejere og lejere samt deres gæster, skal følge husordenen. Hovedprincipperne i husordenen bygger på at udvise sund fornuft og hensyn over for andre og foreningens ejendomme:

 • Alle har ret til at bruge haven, men den skal efterlades i samme stand efter brug - ryd op/vask af efter dig og stil grill og møbler tilbage, hvor du tog dem.

 • Man må ikke bruge engangsgrill direkte på græsset, da det efterlader grimme svedne pletter. Der må ikke efterlades affald, herunder cigaretskodder.

 • Foreningen holder årligt arbejdsdage. Ved udeblivelse betales et vederlag til foreningen.

 • Det er ikke tilladt at benytte fællesareal (udendørsarealer, kældergange, trappereposer, loftsrum) til privat opbevaring. Ting, der henstilles på disse arealer, vil blive fjernet af viceværten mod et vederlag til foreningen for det arbejde, viceværten har lagt i at rydde op. Fjernede effekter placeres typisk i storskraldsrummet.

 • Rygning i opgange og på indendørs fællesarealer er forbudt.

 • Biler må ikke parkeres i gården, da flisebelægningen ikke kan tåle det. Det er tilladt at skubbe en trailer ind, men den må ikke stå i gården natten over.

 • Knallerter og motorcykler må parkeres i gården i nicherne mellem bagtrappetårnene, forudsat at motoren holdes slukket. Knallerter og motorcykler må ikke placeres i porten, da det er en brandvej.

 • Cykler og barnevogne parkeres i cykelskurene, evt. i nicherne mellem bagtrappetårnene. Cykler og barnevogne må ikke placeres i porten, da det er en brandvej.

 • Porten skal så vidt muligt holdes lukket. Hvis du har brug for midlertidigt at holde den åben, skal den være under konstant opsyn imens.

 • Skal du have foretaget VVS- eller el-arbejde, skal det ske af en autoriseret VVS-installatør eller elektriker. Ønsker du at benytte dig af håndværkere kendt af foreningen, kan liste over disse findes på foreningens hjemmeside.

 • Undgå overdreven støj. Vær opmærksom på at der er meget lydt i ejendommen, så hvis du aldrig hører noget til din nabo, er det fordi vedkommende selv viser hensyn og ikke støjer unødigt. Dette punkt er det, der oftest giver anledning til beboerklager, så læs venligst præciseringen nedenfor.

Da 'overdreven støj' kan være et relativt begreb, er her lidt vejledning og eksempler:

 • Støjende adfærd må ikke finde sted i hverdagene mellem kl. 22:00 og 7:00.

 • Hvis du skal holde fest eller lignende, skal der sættes et opslag op i opgangen en uge før.
  Hvis festen foregår i haven, advisér da alle og specielt 12A ved ophæng og respekter de to private trapper til 12A stuen, som ikke er beregnet som siddepladser.

 • Hammer, el-værktøj m.v. må kun undtagelsesvis benyttes om aftenen og aldrig om natten.

 • Hårde hæle på plankegulve støjer meget.

 • Høj musik kan høres en gang imellem, men afspilning af musik skal normalt ske på et dæmpet niveau.