19-10-2017 (Anna) - Ledigt kælderrum udlejes Pr. 1. november har foreningen et kælderrum, som kan lejes til eget brug. En lejer skal have en fuldmagt fra ejeren af lejligheden, fordi lejen betales sammen med fællesudgifterne. Kælderrummet er ca. 13 m2, koster ca. 200 kr. om måneden og er beliggende i nr. 14. Interesserede skal rette kontakt til bestyrelsen. Kælderrummet gives efter ’først til mølle’ - princippet.

17-9-2017 (Anna) - Nyt referat fra bestyrelsesmøde Her er referatet fra bestyrelsesmødet forleden.

2-8-2017 (Anna) - Referat fra ordinær generalforsamling Her er referatet fra generalforsamlingen. Lidt sent uploadet, men i har jo heldigvis fået det sendt ud i papir tidligere.

5-6-2017 (Anna) - Husk: cykler m. påsat tape fjernes tirsdag 6.6 fra gården (inkl. skurene) Så er det sidste chance, hvis du ikke har fjernet det tape, der er sat på cykler mm. i gården og i skurene. Alt der stadig har tape siddende på sig fjernes i morgen.

2-5-2017 (Anna) - Cykelsortering I morgen sættes der bånd på cykler, barnevogne etc, som opbevares i gården og i cykelskure. Fjern båndet senest 6. juni, hvis du ønsker at beholde dine ting.

19-4-2017 (Anna) - Nyt referat fra bestyrelsesmøde Her er referatet fra bestyrelsesmødet forleden.

29-3-2017 (Lisbeth) - Kælderrum 12A igen De sætter ventiler i alle kældervinduer i 12A tirsdag kl 7.30. Alle med vinduer i deres kælderrum bedes låse op og skaffe passage hen til vinduerne. Hvis dette ikke er gjort, vil håndværkerne enten klippe låsen eller det bliver ikke udført.

14-3-2017 (Lisbeth) - Materialer i port Byggematerialerne i porten bliver båret til storskrald på søndag, hvis det ikke er fjernet inden.

13-3-2017 (Lisbeth) - Arbejdsdag Husk arbejdsdagen søndag den 19. marts kl.10

13-2-2017 (Lisbeth) - Generalforsamling 28. marts Dato for generalforsamling bliver tirsdag den 28. marts kl 19-22. Bestyrelsen opfordrer både ejere og lejere til at deltage. Dagsorden sendes ud, når vi nærmer os.

23-1-2017 (Lisbeth) - Nyt referat fra bestyrelsesmøde Her er referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

3-1-2017 (Lisbeth) - Gamle systemnøgler VIGTIGT: Alle gamle systemnøgler til port, opgangsdører og vaskehus skal indleveres i Cecilie's postkasse 12A 1. th HURTIGST MULIGT. Nøgler der ikke leveres tilbage, skal der betales for. Husk at skrive navn og adresse på de gamle nøgler, så vi kan registrere, hvem der har afleveret og bemærk at vi har listen over antallet af de oprindelig udleverede på hver enkelt beboer.

1-10-2016 (Lisbeth) - Vinduesskader Jer ( jfr listen i Facebook gruppen ), der har fået skader på vinduer i nr 16 og 18 forårsaget af facaderens, bedes aflevere nøgle til Thomas 12A st th med tydeligt navn,opgangs nr og etage eller være hjemme torsdag/fredag i næste uge, hvor nye vinduer vil blive sat i af håndværkerne, hvorefter stilladserne bliver nedtaget. Hvis de ikke får adgang, vil de blot stille vinduerne til Jer.

19-9-2016 (Lisbeth) - Nyt referat fra bestyrelsesmøde Her er referatet fra bestyrelsesmødet forleden.

16-9-2016 (Lisbeth) - Rejsegilde Vi afholder rejsegilde den 29. september kl 13 i haven og i er alle velkomne til en godbid og lidt at drikke. I bedes tilmelde jer til Anna på mail: anna_dorph@hotmail.com inden den 22.

16-9-2016 (Lisbeth) - Have/arbejdsdag Vi beder alle tilmeldte om at møde op på søndag kl 10, da vi har vigtige ting at udføre for at vores vaskehus kan blive istandsat og de sædvanlige ting i haven, som vi sagtens kan klare, selvom der arbejdes på tagene.

16-9-2016 (Lisbeth) - Have/arbejdsdag Vi beder alle tilmeldte om at møde op på søndag kl 10, da vi har vigtige ting at udføre for at vores vaskehus kan blive istandsat og de sædvanlige ting i haven, som vi sagtens kan klare, selvom der arbejdes på tagene.

16-9-2016 (Lisbeth) - Have/arbejdsdag Vi beder alle tilmeldte om at møde op på søndag kl 10, da vi har vigtige ting at udføre for at vores vaskehus kan blive istandsat og de sædvanlige ting i haven, som vi sagtens kan klare, selvom der arbejdes på tagene.

18-5-2016 (Lisbeth) - Nyt referat fra bestyrelsesmøde Her er referatet fra bestyrelsesmødet 8. maj

6-4-2016 (Lisbeth) - Referat fra ordinær generalforsamling 2016 Her er referatet fra generalforsamlingen.

27-3-2016 (Lisbeth) - Port Vi har fået ny svingarm på porten, så nu smækker den automatisk og hurtigt i af sig selv med det resultat, at den larmer meget. Derfor venligst hold igen på lågen for at mindske støj. Og selvfølgelig  skal porten ALTID holdes lukket og låst!

1-3-2016 (Lisbeth) - Arbejdsdag Husk at møde op til vores arbejdsdag søndag den 27. marts kl 10-15.

1-3-2016 (Lisbeth) - Cykelsortering Husk at sætte strips på styret på hver af de cykler, som i gerne vil beholde, senest den 26. marts. Ekstra strips kan afhentes hos mig i 12A st tv.

1-3-2016 (Lisbeth) - Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 10. marts med vigtig info om renovering. Indbydelsen er på vej.

3-2-2016 (Lisbeth) - Nyt referat fra bestyrelsesmøde Her er referatet fra bestyrelsesmødet forleden.

26-1-2016 (Lisbeth) - Referat fra begge generalforsamlinger 2015 Her er referatet fra den ekstraordinære generalforsamling. Alle referater fra 2015 er nu at finde under "Arkiv"

5-1-2016 (Lisbeth) - Rotter og Affald Vi har mange rotter på loftet i 12A og på vores areal.
Hold altid vores containere lukkede, lad ikke affald ligge i gården, hjælp til med affalds sorteringen generelt og undgå bøder.
Henvisning: holgerdanskesvej12-18.dk    Afsnit: ”genbrug og affald”

26-9-2015 (Lisbeth) - Arbejdsdag Husk arbejdsdagen søndag den 4.otober fra kl.10. Vi har brug for rigtig mange hænder i haven og glæder os til at se Jer. Vi vil servere kaffe, te og vand mm samt bestille pizza til frokost. På gensyn! Mvh Cecilie og Lisbeth

13-9-2015 (Lisbeth) - Arbejdsdag aflyst Pga regn blev vi desværre nødt til at aflyse i dag, Vi holder en anden arbejdsdag søndag den 4. oktober kl 10, da det er vigtigt at få ordnet haven inden vinteren. Vi håber derfor, at der kommer rigtig mange (der vil dog ikke være mødepligt).6-9-2015 (Thomas) - Ny husorden Der er vedtaget ny husorden: Fremover må der ikke opbevares ting på trapperne. Se desuden de ophængte sedler.

3-8-2015 (Lisbeth) - Arbejdsdage Husk sidste tilmelding til arbejdsdagene 2015/16 er fredag den 14. august!

23-6-2015 (Lisbeth) - Nyheder Vi har dd haft møde med kommunen, og det er meget sandsynligt, at vi får støtte af byfornyelsesmidlerne til vores renoveringsprojekt!

18-5-2015 (Lisbeth) - Facebook-gruppe Vær med på facebook "Holger Danskes Vej 12-18": https://www.facebook.com/groups/727622683942287/

27-4-2015 (Lisbeth) - Nyt referat fra bestyrelsesmøde Her er referatet fra bestyrelsesmødet forleden.

19-4-2015 (Lisbeth) - Resultat af afstemning Alle 3 forslag blev vedtaget ved den ekstraordinære generalforsamling.

21-3-2015 (Lisbeth) - Facebook Vi har oprettet en gruppe på Facebook for ejerforeningen, som vi kan kommunikere sammen på. Velkommen på "Holger Danskes Vej 12-18"

12-3-2015 (Lisbeth) - Opslag Læs venligst opslag på fortrapper vedr. Arbejdsdag og Trapper

26-2-2015 (Lisbeth) - Generalforsamling Den ordinære vigtige generalforsamling afholdes onsdag den 11. marts kl 19 i Bülows hallen. Indkaldelsen kommer i næste uge.

26-2-2015 (Lisbeth) - Arbejdsdag Husk næste arbejdsdag i haven søndag den 29. marts.. Opslag i opgangene kommer senere.04-02-2015 (Thomas) - Referat fra sidste bestyrelesmøde Det seneste referat kan nu findes på hjemmesiden.

16-9-2014 (Thomas) - Referat fra ekstraord. generalforsamling Her er referatet fra vores ekstraordinære generalforsamling i juni.

14-9-2014 (Lisbeth) - Arbejdsdag Vi siger mange tak til alle 24 deltagere i arbejdsdagen i dag, I var super seje og søde at være sammen med. På gensyn søndag d. 29. marts.25-8-2014 (Thomas) - Havedag tilmelding! Her blot en påmindelse om, at tilmeldingsfristen til vores havedage 2014-2015 er på fredag d. 29. august. Den næste er i september, søndag d. 14. kl. 10. Vi ses!

20-5-2014 (Thomas) - Referat fra generalforsamling Her er lidt forsinket referatet fra generalforsamlingen i marts.

8-5-2013 (Julie) - Nyt referat fra bestyrelsesmøde Her er referatet fra bestyrelsesmødet forleden.

26-4-2013 (Julie) - Havegruppen Her er referat fra havedagen d. 14/4 2013

26-4-2013 (Julie) - Nyt referat fra bestyrelsesmøde Her er referatet fra bestyrelsesmødet forleden.

26-4-2013 (Julie) - Referat fra ordinær generalforsamling Her er referatet fra generalforsamlingen.

29-3-2013 (Lisbeth) - Ny vicevært søges stadig

De nye opslag, som kommer i opgangene i påsken er IKKE en fejl, vi søger stadig en INTERN vicevært i ejerforeningen.
Hvis det har din interesse, vil bestyrelsen meget gerne stille op til en snak om jobbet, som er godt lønnet. Se jobprofil under "vicevært".

21-3-2013 (Lisbeth) - Affaldssortering og vaskehus Vi henstiller venligst til, at I sorterer Jeres affald hver gang og benytter Jer af, at vi har samtlige containere til rådighed. Kommunen deler ekstra regninger ud på et tidspunkt, hvis de finder ting, som befinder sig i de forkerte containere.
Må vi samtidig bede om at vaskereglerne bliver overholdt og tøjet bliver taget ud af rummet igen, så det er klart til næste bruger.
Det hele står beskrevet i vores Ordensregler, hvis I ikke kender dem, kan I henvende Jer til bestyrelsen.

21-3-2013 (Lisbeth) - Havedag Søndag den 14. April fra kl. 13
Opslag følger i opgangene og vi håber, at der kommer rigtig mange!

2-12-2012 (Stine) - Vi søger ny vicevært Emil og Sofie har efter tro tjeneste valgt at stoppe som vicevært(er) pr. 31. december 2012; vi takker dem begge for et vældig fint samarbejde. Bestyrelsen håber meget, at der blandt beboerne findes en, der har lyst til at overtage jobbet (naturligvis lønnet). Yderligere info herom fås ved henvendelse til bestyrelsen.
Vi glæder os meget til at høre fra jer!

21-5-2012 (Stine) - Vedr. vaskelås nr. 23 Det lader til, at vaskelås nr. 23 har 2 brugere. Denne vaskelås må kun benyttes af ejeren af lejlighed nr. 16, st.tv. - og ingen andre! Såfremt der er andre, der benytter denne vaskelås, skal han/hun henvende sig til mig og få tildelt den rigtige vaskelås, for der er således sket en fejl.
Listen over hvilken vaskelås, der passer til hvilken lejlighed findes på hjemmesiden under punktet vaskeri.

19-3-2012 (Stine) - Nyt referat fra bestyrelsesmøde Her er referatet fra bestyrelsesmødet d. 8. marts.

5-12-2011 (Stine) - Cykelsortering I weekenden blev cykelsorteringen gennemført, og cykler uden sort plastikstrip er placeret ved storskraldsrummet. Hittegodskontoret kontaktes onsdag d. 7. december med henblik på snarest afhentning af cyklerne. Såfremt en cykel fejlagtigt er blevet placeret i afhentningspuljen kan den sættes tilbage i cykelskuret påført en sort plastikstrip.

10-11-2011 (Stine) - Cykelsortering Husk at sætte den omdelte sorte plastik-strip på din cykel inden d. 30. november! Bestyrelsen har som bekendt igangsat den årlig tilbagevendende cykelsortering.

23-10-2011 (Stine) - Nyt referat fra bestyrelsesmøde Her er referatet fra bestyrelsesmødet forleden. Vi beklager forsinkelsen.

16-7-2011 (Stine) - Container til kælderaffald Der er bestilt en container til det, der skal smides ud efter skybruddet. Alle beboere opfordres derfor til venligst at give Emil en hjælpende hånd med at rydde gården/fylde containeren, der bliver stillet op fra mandag d. 18. juli - vi ønsker jo alle, at gården bliver pæn igen. Tak og god sommer.

5-7-2011 (Stine) - Vand i kældrene Det kan næppe overraske nogen, at weekendens skybrud også forårsagede vand i samtlige kældre i ejerforeningen. Bestyrelsen er på sagen og er i fuld gang med at kontakte de relevante personer mm. Alle beboere bedes dog selv kontakte egen forsikring samt rydde op i eget kælderrum for at undgå yderligere skader.

Lad venligst alle kælderdøre stå åbne, så der kommer mest mulig luftcirkulation - og i den forbindelse bedes I være ekstra opmærksomme på at holde porten lukket!

17-4-2011 (Stine) - Sæbedossering i vaskemaskinerne Der har nu været en tekniker ud for at gennemgå sæbetilførelsen til vaskemaskinerne, og han har forsikret os om, at den er helt som den skal være. Grunden til at nogle beboere oplever, at sæben ikke slår til kan derfor ikke skyldes selve dosseringen. Således skal/kan der tilvælges ekstra sæbe ved hver vask.

11-4-2011 (Lisbeth) - Havedagen

Vi var 7 friske mennesker, som knoklede i fulde 3 timer med vores have og gård, så den nu er super flot til sommeren. Cykelskurene er fejet, ukrudt langs husmur er fjernet og buske ved hegn og den store flotte Rhodendendrun er "lagt ned". Det viser sig, at være en rigtig dejlig og solrig krog, som vi gerne vil have gravet op og fjernet alle rødder, så krogen kan bruges senere. Derfor vil vi forsøge at få en havedag i stand igen til Oktober også med henblik på at beskære evt. fælde det høje træ bag cykelskuret. Vi må dog forinden forhøre os hos kommunen, om der er fredningsklausuler på grunden. Det var lidt skuffende, at der ikke kom flere og deltog på så dejlig en dag, men mange tak til dem, der kom, og velkommen til nogle flere hænder til det hårde arbejde næste gang.

28-3-2011 (Lisbeth) - Havedag Vi afholder havedag lørdag d. 9. april kl 10 og glæder os til at se dig.

5-3-2011 (Stine) - Nyt referat fra bestyrelsesmøde Her er referatet fra bestyrelsesmødet forleden.

Ældre nyhedsnotitser i Arkivet.

bottom corner