Kælderrum

Alle lejligheder har et tilknyttet privat kælderrum, som er stillet til rådighed af ejerforeningen. Kælderrummet er for de fleste lejligheders vedkommende i kælderen under samme opgang - dog har lejlighederne i nr. 12 undtagen stuen og 1. tv  kælderrum under nr. 12A,  og lejlighederne 14, st og 14, 1. har kælderrum under nr. 18.

Den nøjagtige placering fremgår af tegningerne nedenfor (også tilgængelige som PDF.)

Bestyrelsen råder desuden over to større, ekstra kælderrum, som udlejes til beboerne. Kontakt bestyrelsen vedr. betingelser.