Ejendommens energimærker

Energimærkningsrapporter for nr 12-14 og nr 16-18, udarbejdet af Arkitektfirma Hedegaard, Svendborg.

Oversigt over vedligeholdelsesarbejde

Der er med enkelte undtagelser kun medtaget større vedligeholdelses- og etableringsarbejder udført i ejerforeningens regi. Arbejde internt i den enkelte lejlighed er altså ikke medtaget, medmindre det har omfattet bygningsbestanddele som foreningen har ansvar for.

Listen er hovedsagelig konstrueret ud fra gamle fakturaer og referater, og er derfor med forbehold.

2010-

År Entreprenør Beskrivelse
2018

Bøgh og Helstrup,

Bygningsbiologisk rådgivning

Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i lejlighed 12a og alle kældre

Rev. Fugt- og skimmelsvampsrapport i lejlighed 12a og alle kældre

2014 MBG entreprise Reparation af bjælkelag, nr 12, 1. tv
2013   Udskiftning Velux + Tagrende 12A
2013   Råd i gulv nr 12, 1. tv
2010 Jørgen Bagge Nyt indgangsdørsparti i nr 16

2000-2009

År Entreprenør Beskrivelse
2009 A/S Bolind-Handel Postkasseanlæg
  LMR Installation Ny lysstyring (bagtrapper, forhusets kældre, cykelskure)
  Henriksen A/S Renovering af skorstene og brandkamme på forhuset
2008 Minol A/S Udskiftning af varmemålere til fjernaflæselig type
  Henriksen A/S Nye toiletfaldstammer af rustfrit stål
2007 Henriksen A/S Nye koldtvandsstigstrenge i rustfrit stål med separat forbrugsmåler for hver lejlighed
2006 Leon Petersen A/S Rensning og inspektion af kloakker og brønde
  Jørgen Bagge Nye tagvinduer i baghuset. Nyt tag på vaskehuset
2005 Thomas Andersen Reparation af puds på bagtrapper
  Peter Maler A/S Renovering af hovedtrapper i forhuset (maling og linoleum)
2004 Miele A/S To nye vaskemaskiner. Nyt betalingsanlæg med opkrævning via fællesudgifterne
2003 Thomas Andersen Renovering af skorsten på baghuset. Diverse pudsreparationer på facaderne
2002 Sahl VVS Rottespærre på toiletfaldstamme i baghuset
2001 Johansen & Bernhard ApS Udbedring af rådskader i kælderen i forhuset
  Troax Nye kælderrum med stålskillevægge i forhuset
2000 Konow & Raben A/S Fugtsikring af kælderen i forhuset med rustfri horisontalplader
  Anders Christensen Skur i gården til storskrald og cykler

1990-1999

År Entreprenør Beskrivelse
1999 TDC Fællesantenneanlæg nedlagt, herefter kun TDC kabel-tv
1997 J.O. Installationer A/S Nyt dørtelefonanlæg
  Ole Milton Olsen ApS Ny havetrappe ved 12A, st tv
  Uffe Henriksen A/S Etablering af fjernvarmevarmecentral. Radiatorer med elektroniske varmemålere. Varmt vand via nye stigstrenge i rustfrit stål.
Etablering af vaskeri med 3 vaskemaskiner og en tørretumbler. Danmønt betalingsanlæg
1996 Stofa A/S Udvidelse af fællesantenneanlæg med DR2
1995 Konow & Raben A/S Fugtsikring af kælderen i baghuset med rustfri horisontalplader
  Helmer Christiansen A/S Udbedring af rådskader i kælderen i baghuset
  Troax Nye kælderrum med stålskillevægge i baghuset
  S. Nielsen A/S Etablering af omfangsdræn ved baghuset
  Stabil Total Isolering ApS Hulmursisolering af gavlene i forhuset
  Helmer Christiansen A/S Udbedring af fugtproblemer omkring kviste og bagtrappetårne på forhuset (efter syn og skøn)
  Saniva A/S Delvis udskiftning af faldstamme i nr 12 (st, 1. tv, 1. th)
1993 Erling Jensen Maling af baghuset
1992 Erling Jensen Facaderenovering og udskiftning af samtlige vinduer til Velfac (træ/aluminium). Samtlige yderdøre udskiftet
1990 Erling Jensen Nyt tag af bølgeeternit på forhuset, inkl nye taghætter og køkkenvinduer (Velux) på 5. sal
  KTAS Nye telefonledninger og hybridnet

1980-1989

År Entreprenør Beskrivelse
1989 Frederiksberg Antenneservice ApS Etablering af fællesantenneanlæg