Nyheder

Lisbeth | 23/6/2015
Vi har dd haft møde med kommunen, og det er meget sandsynligt, at vi får støtte af byfornyelsesmidlerne til vores renoveringsprojekt!