Generalforsamling 27. marts 2019

Anna | 6/3/2019

Generalforsamlingen er 27. marts 2019. Indkaldelse bliver sendt til alle ejere. Lejere er også meget velkomne til at deltage, men skal medbringe en fuldmagt fra ejer til evt. afstemning.

Husk også at der er arbejdsdag i foreningen 24. marts kl.10.00