Generalforsamlingen 24. marts aflyses

Anna | 16/3/2020

Der er dog en hastende sag, idet følgende forslag efter bestyrelsens vurdering ikke kan vente: - forslag fra bestyrelsen om indkøb af nye vaskemaskiner og betalingsanlæg – budgetsum kr 100.000,00 finansieret over driften, idet foreningen i 2020 har en ekstraordinær indtægt fra salg af loftsareal.

Bestyrelsen vil iværksætte dette forslag med mindre der er indsigelser herimod fra ejere, idet ¼ del af foreningens medlemmer efter fordelingstal i givet fald kan anmode om, at forslaget skal behandles på en generalforsamling.

Har du som ejer indsigelser, skal du kontakte vores administrator senest 24. marts: http://holgerdanskesvej12-18.dk/Administrator

Ny dato for alm. generalforsamling er ikke besluttet endnu.

Samme besked er også sendt til ejere via post eller e-mail afhængigt af hvilke kontaktoplysninger, vores administrator har.